برنامه درسی دوره

آمادگی آزمون 21 مهر - حل آزمون 21 مهر
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون کلاسی 1 تابع سوالات 81 تا100 00:37:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون دوم کلاسی برای تابع دوازدهم 20 سوال اول 00:43:00
آمادگی – حسابان – آزمون سوم کلاسی برای تابع دوازدهم 00:00:00
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون 18 مهر 99 قلم چی رشته ریاضی 00:59:00
آمادگی – هندسه – حل سوالات دایره هندسه 2 برای دوازدهم – مهر 1401 و بهمن 1400 00:42:00
آمادگی – گسسته – حل ویدیویی آزمون 10 نظریه اعداد گسسته دوازدهم – قسمت ابتدایی کتاب گسسته 01:01:00
حل آزمون – حسابان – حسابان آزمون 21 مهر 1402 01:10:00
حل آزمون – حسابان – معادله و نامعادله آزمون دوازدهم تجربی 21 مهر 1402 00:44:00
حل آزمون – هندسه – هندسه 2 آزمون دوازدهم ریاضی 21 مهر 1402 00:33:00
حل آزمون – هندسه – هندسه 3 آزمون 21 مهر دوازدهم ریاضی 00:20:00
حل آزمون – گسسته – حل قسمت گسسته دوازدهم ریاضی قلم چی آزمون 21 مهر 1402 00:27:00
حل آزمون – گسسته – حل ویدیویی آزمون گسسته 22 مهر 1402 01:04:00
آمادگی آزمون 5 آبان - حل آزمون 5 آبان
آمادگی – حسابان – آزمون کلاسی تابع 30 مهر 00:00:00
آمادگی – حسابان – آزمون معادله و نامعادله – 1 آبان 00:00:00
آمادگی – حسابان – تابع نمایی و لگاریتمی – آزمون 1 آبان 00:00:00
حل آزمون – حسابان – آزمون 5 آبان قلم چی دوازدهم تجربی معادله درجه 2 00:32:00
حل آزمون – حسابان – حسابان آزمون 5 آبان 1402 00:43:00
حل آزمون – حسابان – ریاضی 3 آزمون 5 آبان 1402 دوازدهم تجربی 00:31:00
حل آزمون – هندسه – هندسه 1 آزمون 5 آبان 1402 دوازدهم ریاضی 00:36:00
حل آزمون – هندسه – هندسه 3 آزمون 5 ابان 1402 00:30:00
آمادگی آزمون 19 آبان - حل آزمون 19 آبان
آمادگی – حسابان – آمادگی حسابان حل ویدیویی آزمون 20 آبان 1401 رشته ریاضی 00:25:00
آمادگی – حسابان – آمادگی حسابان حل ویدیویی آزمون 20 آبان 1401 رشته تجربی 00:13:00
آمادگی – حسابان – آمادگی حسابان حل ویدیویی آزمون 20 آبان 1401 تجربی – عبارتهای جبری 00:15:00
آمادگی – حسابان – آمادگی حسابان حل ویدیویی آزمون 10 شهریور حلی سنج تجربی (تابع معکوس) 00:53:00
آمادگی – حسابان – آمادگی برای آزمون 19 آبان – آزمون ششم دکارت – عبارتهای جبری 00:56:00
آمادگی – هندسه – هندسه 2 آزمون 4 آذر 1401 – آمادگی برای آزمون 19 آبان 1402 – دوازدهم ریاضی 00:13:00
آمادگی – هندسه – آمادگی هندسه حل ویدیویی آزمون 4 آذر 1401 – روابط طولی 00:13:00
آمادگی – گسسته – گسسته حلی سنج 28 مهر 1402 – آمادگی آزمون 19 آبان 1402 00:24:00
آمادگی – گسسته – گسسته آزمون 20 آبان 1401 – جهت آمادگی آزمون 19 آبان 1402 00:26:00
حل آزمون – حسابان – قلم چی دوازدهم ریاضی حسابان 19 آبان 1402 00:29:00
حل آزمون – حسابان – قلم چی دوازدهم تجربی 19 آبان 1402 00:32:00
حل آزمون – حسابان – قلم چی یازدهم ریاضی 19 آبان 1402 00:56:00
آمادگی آزمون 3 آذر - حل آزمون 3 آذر
آمادگی – حسابان – آزمون 28 آبان – مرور نمودار و معادله مثلثاتی کنکور 01:01:00
آمادگی – حسابان – آزمون 29 آبان – مرور اتحادهای مثلثاتی کنکور 01:01:00
آمادگی – گسسته – آمادگی آزمون 3 آذر 12 ریاضی – فصل اول آمار و احتمال 00:26:00
حل آزمون – حسابان – حل ویدیویی آزمون 3 آذر 1402 دوازدهم ریاضی 00:25:00
حل آزمون – حسابان – حل ویدیویی آزمون 3 آذر 1402 دوازدهم تجربی 00:44:00
آمادگی آزمون 17 آذر - حل آزمون 17 آذر
آمادگی – گسسته – حل آزمون احتمال 5 اسفند 1401 00:18:00
آمادگی – گسسته – احتمال 2 دی 1401 00:25:00
آمادگی – مارول – حل ویدیویی مارول دوم رشته ریاضی 01:37:00
آمادگی – مارول – حل ویدیویی مارول دوم رشته تجربی 00:47:00
جامع نیم سال
دوازدهم ریاضی – حل ویدیویی سوالات هندسه آزمون جامع 23 دی ماه 1401 00:33:00
سال 1401
قلمچی 5 آذر 1400 دوازدهم 01:01:00
آزمون قلمچی 20 آبان دوازدهم تجربی 1401 00:35:00
12 تجربی 3 دی 1400 01:10:00
حل ویدیویی آزمون 18 آذر قلم چی 1401 – 30 سوال حد 00:58:00
شرکت در دوره
  • رایگان
  • 2 سال‌
124 دانشجو ثبت نام کرده
تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.