نمونه تدریس

دوازدهم – هندسه

نمونه تدریس هندسه کنکور ریاضی – هندسه ماتریس

دوازدهم – گسسته

نمونه تدریس گسسته کنکور ریاضی – نظریه اعداد

دوازدهم – حسابان

نمونه تدریس کنکور ریاضی – همایش تحلیل کنکور 99

نمونه تدریس کنکور ریاضی – همایش ریاضی

نمونه تدریس حسابان کنکور ریاضی – ترکیب توابع پارت 2

نمونه تدریس حسابان کنکور ریاضی – ترکیب توابع پارت 1

قسمتی از جلسه سوم آموزش مثلثات – رسم نمودار توابع مثلثاتی سینوسی

قسمتی از جلسه سوم آموزش مثلثات – رسم نمودار توابع مثلثاتی سینوسی

نمونه تدریس حسابان کنکور ریاضی – ترکیب توابع پارت 1

نمونه تدریس حسابان کنکور ریاضی – ترکیب توابع پارت 2

نمونه تدریس کنکور ریاضی – همایش ریاضی

نمونه تدریس کنکور ریاضی – همایش تحلیل کنکور 99

تمامی حقوق این سایت برای آرش کمالی محفوظ است.
X